Dokumenty

Dokumenty, które Uczestnik otrzymuje po wpłacie zaliczki:

1. Zgłoszenie uczestnictwa - umowa.
Jeden podpisany egzemplarz należy odesłać do biura, drugi uczestnik zabiera na imprezę.

2. Kartę kolonijną
ze zgodą rodziców. Uczestnik zabiera ją ze sobą na obóz, nie należy odsyłać jej do biura!
Brak dokumentu (np. zgody rodzica) spowoduje nieprzyjęcie na imprezę.

3. Ważne dodatkowe dokumenty lub wyposażenie
np. paszport, zdjęcia legitymacyjne, które należy zabrać ze sobą - informacje przy opisie imprezy.

Wszystkim uczestnikom, którzy zapisują się na imprezy nie w biurze, dokumenty wysyłamy drogą pocztową. Są one także dostępne w formie PDF.